Unija studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka obilježila je danas Međunarodni dan socijalnog rada.

Unija studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka obilježila je danas Međunarodni dan socijalnog rada.
Tim povodom održan je skup pod nazivom “Ekonomsko, ekološko, socijalno-težimo li balansu”?!

Obilježavanju Međunarodnog dana socijalnog rada prisustvovali su I predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka.
Jedan od ciljeva, ako ne i najvažniji ovog značajnog datuma jeste I podizanje svijesti o ulozi i značaju socijalnog radnika u našem duštvu kao i potrebi da se njihov rad značajno unaprijedi.

Nakon stručnog dijela upriličena je i podjela zahvalnica za izuzetan doprinos i razvoj Unije studenata socijalnog rada.
Ono što je bitno da napomenemo je da se važnost profesije socijalnog rada naročito istakla za vrijeme pandemije Kovida 19, koja je suočila socijalne radnike sa višestrukim izazovima profesionalnog rada u kriznim situacijama.

Tada smo pokazali da sam sistem socijalnog rada i socijalni radnici nisu ostavili nikog iza sebe i da su svi dobili pomoć i podršku koja im je tad bila najpotrebnija.

Facebook
Twitter
LinkedIn