Unapređenje socijalnih usluga: Centar za porodicu uskoro otvara vrata

Centar za porodicu, koji treba da funkcioniše u sklopu Centra za socijalni rad, kao izdvojena jedinica na posebnoj lokaciji treba da počne sa radom u novembru.

Potvrdili su to u ovoj javnoj ustanovi i naveli da će se Centar za porodicu nalaziti u Ulici Josifa Pančića br.8,  u naselju Starčevica. 

Prije nego što počne sa radom u Centru za socijalni rad su naveli da je potrebno da se taj prostor adaptira i opremi.

– Osnovna svrha Centra za porodicu je unapređenje socijalnih usluga za porodice i djecu na području grada Banjaluka. Uspostavom Centra za porodicu u okviru Centra za socijalni rad poboljšaće se postojeće i uspostaviti nove socijalne usluge, poput savjetovališta za žene – naveli su Centru.

Trenutno u sklopu ove javne ustanove funkcioniše porodično savjetovalište, koje je usmjereno na preventivni i terapijski rad sa članovima porodične zajednice.

Prema informacijama iz ove ustanove u 2021. godini, planirano je uvećanje broja predmeta u odnosu na 2020. godini.

– Sigurno je da je pandemija virusa korona uticala na smanjenje broja predmeta u 2020. godini, obzirom da su porodice odlagale rješavanje konfliktnih situacija i odlaske u savjetovalište zbog pogoršane epidemiološke situacije –navedeno je u ovogodišnjem programu rada Centra za socijalni rad.

U tom programu je navedeno da je savjetovalište u 2019.godini imalo 175 predmeta, od čega se najveći dio 121- odnosio na savjetodavno-terapeutski rad sa pojedincima i porodicama. Slični se podaci mogu vidjeti i u prošloj godini: od 121 predmeta, 93 se odnosio na isti tip savjetovanja.

U ovoj godini je planirana obrada 136 predmeta, od čega bi se 100 odnosio na savjetovanje.

Izvor : srpska info www.srpskainfo.com

FOTO: ALEKSANDAR GOLIĆ/RAS SRBIJA

Facebook
Twitter
LinkedIn