Uloga institucija i organizacija civilnog društva

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvovala je danas na
radionici koja se održavala u JU Specijalna biblioteka za slijepa lica
RS.

Radionica je bila na temu “Uloga institucija i organizacija civilnog
društva u razvoju koncepta Stanovanja uz Podršku-nove usluge u zajednici
za lica sa intelektualnim teškoćama u Republici Srpskoj”.

Mirjana Perišić, stručna radnica JU “Centar za socijalni rad” Banja
Luka imala je izlaganje na temu ” Iskustva i modeli saradnje Centra sa
organizacijama lica sa invaliditetom u Banja Luci” .

Radionica je organizovana kao dio Projekta “Stanovanje uz Podršku-pravo
izbora” a podržan od Vlade Kraljevine Norveške u okviru projekta
Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo-EMBRACE, kojeg
implementira UNDP.

Projekat realizuje Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno
razvijenim licima RS (Menerali) u partnerstvu sa Centrom za podršku
porodicama djece  i osoba sa poteškoćama “Dajte nam šansu-Zvjezdice”
Banja Luka.

Radionica je znak podrške i unaprijeđenja uslova života lica sa
intelektualnim teškoćama u Republici Srpskoj.

Facebook
Twitter
LinkedIn