Učestvovanje u projektu “Take care”

Posjeta predstavnika JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, Republici Austriji i učestvovanje u projektu “Take care”

Preuzeto sa YouTube kanala Caritas St. Pölten & NÖ-West
Facebook
Twitter
LinkedIn