U aprilu mjesecu još izdvajamo:

Sastanak sa predstavnicima partnerskih organizacija  koje vrše uslugu
Dnevnog zbrinjavanja gdje je dogovoreno da u ovaj proces pružanja pomoći
uvedemo i Javne zdravstvene ustanove.

Učestvovali smo i u obuci MISP (Minimalni paket usluga u oblasti
seksualnog i reproduktivnog zdravlja (SRZ) i rodno zasnovanog nasilja
(RZN) u kriznim situacijama).

Sastanak sa predstavnicima Caritasa Bosne i Hercegovine koji provode
program za zapošljavanja mladih YourJob.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn