Trening za trenere stručnih radnika JU “Centar za socijalni rad”Banja luka

Jednodnevni trening na temu “Očuvanje sigurnosti djeteta” juče su u
Domu omladine organizovali stručni radnici JU “Centar za socijalni rad”
Banja Luka.

Trening za trenere vodili su Danijela Mikača, dipl.socijalni radnik,
Jelena Jovanović, dipl.psiholog i Anita Skoko, dipl.pravnik a bio je
namijenjen pripravnicima naše Ustanove.

Trening se odnosio na postupanje Centra za socijalni rad u slučaju
zanemarivanja i zlostavljanja, studija slučaja i rad u grupama, razgovor
sa maloljetnom djecom-smjernice u komunikaciji i predstavljanje
dokumenta Politika o očuvanju sigurnosti djeteta.

Cilj samog treninga je podrška Institucijama u javnom sektoru da
naprave i implementiraju svoje Politike za očuvanje sigurnosti djece.

Facebook
Twitter
LinkedIn