Trening za stručne radnike JU “Centar za socijalni rad” BanjaLuka

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka protekle
sedmice učestvovali su u treningu  za primjenu Programa za razvoj
socioemocionalnih kompetencija djece (PDSEC), a koji je organizovala
Međunarodna organizacija Save the children.

Trening u kojem se predstavio PDSEC program i njegov
konceptualno-teorijski okvir, nastao je u sklopu realizacije projekta
ENVISION, sa ciljem jačanja kapaciteta odabranih stručnjaka i  saradnika
u partnerskim organizacijama,

Facebook
Twitter
LinkedIn