Studenti prve godine odsjeka socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci danas su posjetili Dnevni centar za maloljetnike.

Studenti prve godine odsjeka socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci danas su posjetili Dnevni centar za maloljetnike.

Ova praktična posjeta realizuje se u okviru predmeta Socijalna pedagogija gdje se na primjerima studentima približava sam rad ovog Dnevnog centra, koji je namijenjen višestrukim počiniocima krivičnih
djela ili prekršaja, a u samom Centru se sprovodi vaspitna mjera “pojačan nadzor organa socijalnog staranja”.

Godinama unazad, studenti posjećuju Dnevni centar kako bi dobili informacije i saznanja o samom radu Centra, koje aktivnosti sprovode i način na koji to rade.

 I ovo je samo jedna u nizu studentskih posjeta, očekujemo ih još i nadamo se da će se nastaviti i u budućem periodu.

Facebook
Twitter
LinkedIn