Danas smo u našim prostorijama održali sastanak sa predstavnicima Udruženja “Nova generacija” i sa predstavnicom neprofitne organizacije “Samariterbund” iz Beča, Aleksandrom Kovačević, socijalnim pedagogom.

Glavni cilj današnjeg sastanka je da ostvarimo saradnju JU “Centar za socijalni rad”, Udruženja “Nova generacija”  i neproftne organizacije Samariter Bund u Beču, a onda i da zajednički radimo na ostvarenju ideja i planova o kojima smo razgovarali.

Prije svega je planirana posjeta Udruženju “Nova generacija” a zatim i projekat gdje bi se kroz radionice i određene aktivnost došlo do pozitivnih rezultata.

Ono što je važno napomenuti je da nam je svaka podrška dobro došla i da smo otvoreni za svaki vid saradnje.