Sastanak sa predstavnicima MUP RS o Evropskom danu borbe protivtrgovine ljudima

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka sastali su se sa
predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u cilju
jačanja saradnje u vezi zaštite žrtava trgovine ljudima sa posebnim
akcentom na trgovinu djecom.

U to ime istakli smo potrebu za potpisivanjem Protokola o zaštiti djece
koja se nađu u prosjačenju, kao i drugim oblicima eksploatacije djece.
Kroz izradu Protokola planirano je imenovanje mobilnih identifikacionih
timova u lokalnoj zajednici koji bi radili na prevenciji i ranoj
identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici naše Ustanove, MUP-a, UG “Nova
generacija”, Udružene žene i Dječijeg doma “Rada Vranješević”.

Facebook
Twitter
LinkedIn