Sastanak sa predstavnicima Doma zdravlja

Danas su se predstavnici naše Ustanove i predstavnici partnerskih organizacija koje vrše uslugu Dnevnog zbrinjavanja sastali sa predstavnicima Doma zdravlja.

Tema sastanka bila je pedagoško-psihološka podrška porodicama koje prolaze kroz teške životne periode a o kojoj smo već diskutovali  i danas smo dobili priliku da uključimo i Institucije koje će nam biti od
velike pomoći.

Svakako smo otišli korak dalje gdje smo dogovorili da uradimo i promotivno-informativni materijal koji bi bio dostupan kod svakog izabranog pedijatra odnosno ambulanti porodične medicine, ali i u drugim
ustanovama.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja “Dajte nam šansu-Zvjezdice”, “Djeca svjetlosti” i “Onix” i predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka.

Iskreno se nadamo uspješnoj realizaciji ovog projekta od kojeg svi mi, a i budući korisnici, mnogo očekujemo.

Facebook
Twitter
LinkedIn