Sastanak JU “Centra za socijalni rad” i partnerskih organizacija

Danas je u prostorijama Centra za porodicu održan sastanak predstavnika JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka i predstavnika partnerskih organizacija koje vrše uslugu Dnevnog zbrinjavanja.

U pitanju je nastavak razgovora koji je započet još u martu mjesecu, kada smo sa direktoricom Dnevnog centra “Dajte nam šansu-Zvjezdice, Željkom Perišić Ninković, predložili da roditeljima koji prolaze kroz
teške životne situacije omogućimo pedagoško-psihološku podršku.

Sada je dogovoreno da u ovaj proces pružanja pomoći uvedemo i ostale organizacije koje vrše uslugu Dnevnog zbrinjavanja kao i Javne zdravstvene ustanove koje će, sigurni smo, imati sluha i sistemski
riješiti ovu problematiku.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja “Dajte nam šansu-Zvjezdice”, “Djeca svjetlosti”, “Moja Luka” i “Onix”.

Facebook
Twitter
LinkedIn