Sastanak i Fokus grupa sa predstvanicima Centra za socijalni radbanja Luka

U prostorijama JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka juče je održan
sastanak sa predstavnicima Unicef-a BiH.
Na sastanku se govorilo o do sada razvijenim uslugama namijenjenim
djeci u riziku i djeci bez roditeljskog staranja, ali i o potrebi za
uspostavljanjem novih usluga.
Sastanku su prisustvovale predstavnice Unicef-a BiH Sandra Kukić i
Stela Gregorijas.
Istog dana održan je i sastanak Fokus grupe u prostorijama JU Dom za
djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” Banja
Luka, o deinstitucionalizaciji.
U Fokus grupi su učestvovali predstavnici Unicef-a BiH, predstavnici
Ministartsva zdravlja i socijalne zaštite, predstavnici Dječijeg doma
Banja Luka i Doma za lica sa invaliditetom Prijedor, kao i predstavnici
Centara za socijalni rad.

Facebook
Twitter
LinkedIn