Promocija knjige “Srce je ostalo zdravo”.

Sinoć je u Vijećnici Banskog dvora udruženje “Zajedno” održalo
promociju knjige pod nazivom “Srce je ostalo zdravo”.

Ono što je i najvažnije jeste činjenica da su sadržaj ove knjige
ispisali korisnici usluga Dnevnog centra “Zajedno” želeći da njome
pošalju poruku da je svijet jedinstvena cjelina kojoj i oni pripadaju,
iako za svijet nisu “dovoljno” vidljivi”.

Samom promocijom knjige ovog Udruženja želi se učiniti vidljiva
potreba lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju za uključivanje u život
zajednice ali i ujedno obilježiti 15 godina rada Dnevnog centra
“Zajedno.

Facebook
Twitter
LinkedIn