Projekat Creative together

U okviru projekta “Creative together” koordinator na ovom projektu, Aleksandra Kovačević, u petak je  Udruženju “Nova generacija” donirala pakete pomoći i podrške.

Projekat se realizuje u saradnji sa srpskom zajednicom u Beču a uz podršku Predstavništva Republike Srpske iz Austrije.

Paketi odjeće, obuće, sredstva za higijenu, igračke su podrška Udruženju “Nova generacija”.

Sama donacija je od velike važnosti i za Udruženje ali i za svu djecu koja borave u Dnevnom centru, da im se olakša svakodnevnica i aktivnosti obogate dodatnim sadržajima, a sam projekat je socijalna kooperacija
Austrije i Republike Srpske.

Facebook
Twitter
LinkedIn