Predavanje na temu “Mentalno zdravlje starijih lica”

Predavanje na temu “Mentalno zdravlje starijih lica” i “Mentalno zdravlje starijih lica u kontekstu pandemije Kovida-19” održano je u sklopu projekta “I virtualno je vitalno”.

Predavač, Jelena Jovanović, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom govorila je o najčešćim oblicima psihičkih probema i poremećaja koji se javljaju kod starijih lica.

Objasnila je načine na koji se psihički problemi mogu prepoznati i na koji način uticati da se smanje ili spriječe.

Učesnici na ovom predavanju su Bakin kutak Banja Luka, Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo, Dom 1.oktobar Stari Lec, Gerontološki centar Novi Sad i “Humanost” Skoplje.

Ovo je samo jedan u nizu predavanja koji će se organizovati u sklopu projekta ” I vurtualno je vitalno”.

Facebook
Twitter
LinkedIn