Potpisan Protokol o postupanju i saradnji sa institucijama GradaBanja Luka

Danas je u Gradskoj upravi Grada Banja Luka potpisan Protokol o postupanju i saradnji subjekata nadležnih za zaštitu žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Protokol je potpisan sa predstavnicima Grada Banja Luka, Policijskom upravom, Centrom za socijalni rad Banja Luka, Osnovnim sudom, Okružnim javnim tužilaštvom, Domom zdravlja, Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći, Aktivom direktora Osnovnih škola, Aktivom direktora Srednjih
škola i Fondacijom Udružene žene Banja Luka.

Krajnji korisnici ovog Protokola su svi članovi porodice, uključujući direktne žrtve-u najvećem broju žene, žrtve koje svjedoče nasilju-u najvećem broju djeca.

Zadatak JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka je zaštita žrtava nasilja u porodici, prevencija nasilja, razvoj mjera socijalne i pravne zaštite i pružanje usluga socijalnog rada.

Facebook
Twitter
LinkedIn