Posjeta Udruženju za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti”

 Danas su predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka posjetili Udruženje za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti”.

Povod posjete je bio obilježavanje 2.aprila Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, koji je Rezolucijom Ujedinjenih nacija usvojen 2007. godine.

Obilježavanju su pored naše Ustanove prisustvovali predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta i predstavnici Grada Banja
Luka.

Autizam nije bolest, već stanje iz grupe razvojnih poremećaja koje karakterišu teškoće u komunikaciji, socijalizacijii i imaginaciji.

Djeca sa autizmom imaju potrebe kao i njihovi vršnjaci – žele da se igraju, druže, pohađaju školu i da se u skladu sa svojim mogućnostima osposobe za neko zanimanje.

Svijest o autizmu trebalo bi da bude prisutna svaki dan, kako bismo zajedničkim djelovanjem na svim poljima stvarali uslove za otklanjanje prepreka koje otežavaju zadovoljavanje potreba ove djece.

Facebook
Twitter
LinkedIn