Posjeta studenata Pravnog i Fakulteta političkih nauka

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka juče i danas posjetili su
studenti Pravnog fakulteta i studenti Fakulteta političkih nauka na
odsjeku za Socijalni rad.

Oko 60 studenata slušalo je predavanja naših stručnih radnika koji su
govorili o ličnim pravima, dužnostima, hraniteljstvu, imovinskim
odnosima, zaštiti djece bez roditeljskog staranja i sve to kako izgleda
u praksi a u okviru predmeta Porodično pravo.

Ove posjete postale su već tradicionalne i iskreno se nadamo da će se
saradnja nastaviti i u budućem periodu.

Facebook
Twitter
LinkedIn