Posjeta studenata JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka

U prostorijama JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka održana je praktična nastava za studente treće godine studijskog programa Psihologija.

Sanela Trivundža, dipl.psiholog koja je zaposlena u JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, studente je upoznala sa radom Centra za socijalni rad ali i ulogom i zadacima psihologa.

Ono što je od velikog značaja za studente je mogućnost da na ovaj način steknu saznanja o profesiji koju će raditi nakon završetka školovanja, a prenesena su im i iskustva u radu koja će biti važna za
njihov budući rad u praksi.

Facebook
Twitter
LinkedIn