Posjeta studenata Fakulteta političkih nauka

Studenti druge godine Fakulteta političkih nauka, studijskog programa Socijalni rad, u okviru studijske prakse, posjetili su danas i Centar za porodicu.

Stručni radnici u Centru za porodicu upoznali su ih sa poslovima na kojima svakodnevno rade; predbračno i bračno savjetovalište, savjetovalište za djecu i mlade, savjetovalište za žene, program podrške porodicama, rad sa zavisnicima i pedagoško-psihološka podrška.

Ono što Centar za porodicu nudi svojim korisnicima je poboljšanje kvalieta života svih članova porodice.

Važno je napomenuti da je ovo prva studijska posjeta Centru za porodicu i svakako ćemo se truditi da u saradnji sa Fakultetom političkih nauka ovo postane praksa i za budući period.

Facebook
Twitter
LinkedIn