Posjeta Domu zdravlja i dijeljenje flajera o pravima djece sapoteškoćama u razvoju

Danas smo u prostorijama Doma zdravlja razgovarali sa Jasminkom
Popović, glavnom sestrom ove Ustanove.

Podijelili smo flajere o pravima djece sa poteškoćama u razvoju na
pedijatriji i u Centru za mentalno zdravlje koji će biti od velike
važnosti za sve naše sugrađane.

Flajeri su najlakši način informisanja javnosti o pravima koja imaju
djeca i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju u JU “Centar za
socijalni rad” Banja Luka ali i u drugim Ustanovama.

Planirano je da se flajeri dijele i u ambulantama porodične medicine.

Ovo je samo još jedna aktivnost koju provodimo a tiče se saradnje sa
Domom zdravlja, mi se svakako nadamo da će se saradnja nastaviti i u
budućem periodu jer sami ne možemo ništa a zajedno možemo mnogo toga.

Facebook
Twitter
LinkedIn