People in Need Bosnia and Herzegovina

Prošle sedmice organizovali smo Drugu platformu za prava i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u RS. Zajedno s predstavnicima i predstavnicama institucija RS, složili smo se da je pandemija dodatno pogoršala položaj OSI u RS, te da je hitno potrebno intenzivirati napore u ovoj oblasti. Tokom platforme formiralo smo radno tijelo koje će definirati sljedeće korake za postizanje konkretnih mjera i sistemskih promjena. Veliko hvala predstavnicima i predstavnicama svih institucija i organizacija koje učestvuju u našem zajedničkom poduhvatu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS; Ministarstvo privrede i preduzetništva RS; Institucija ombudsmana za ljudska prava; JU Centar za socijalni rad Banja Luka; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci; Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada BL; Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite; Organizacija UDAS; Savez Menerali; Nešto Više; ProReha i Savez Sumero. Radujemo se saradnji u nadrednim mjesecima!

Facebook
Twitter
LinkedIn