Obilježavanje Međunarodnog dana znakovnih jezika

Povodom 23. septembra Međunarodnog dana znakovnih jezika, Javna
ustanova “Centar za socijalni rad” Banja Luka organizovala je u Domu
omladine radionicu pod nazivom “Svijet tišine”.

Radionici i obilježavanju dana prisustvovali su predstavnici Javnih
ustanova, gradskih organizacija (Pošte srpske, Dom zdravlja, Policijska
uprava, Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i
govora, Savez gluvih i nagluvih RS).

Prisutnima se obratio i Duško Cvijić, pomoćnik direktora JU “Centar za
socijalni rad” Banja Luka, a samim obilježavanjem Međ.dana znakovnih
jezika podstiče se ravnopravnost lica sa invaliditetom sa ostalim
građanima.

Početkom naredne godine planirane su besplatne radionice koje će
provoditi licencirani radnici naše Ustanove a koje će biti prilagođene
potrebama svih institucija i potrebama roditelja djece koja koriste
znakovni jezik.

Organizovanjem ovakvih događaja doprinosimo poboljšanju kvaliteta
života ove i drugih populacija.

Facebook
Twitter
LinkedIn