Obilježavanje “15 godina rada Sigurne kuće”

Danas smo prisustvovali obilježavanju “15 godina rada Sigurne kuće”
Fondacije Udružene žene.

Povodom obilježavanja ovog jubileja kreirana je i predstavljena
publikacija pod nazivom “Pobjednice” koja prikazuje priče žena i djece
koji su koristili posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući i njihov put
izlaska iz nasilja.

Na kraju događaja predstavljena je i izložba radova korisnica Sigurne
kuće.

Ispred JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka čestitamo im 15 godina
postojanja i rada, posebnu zahvalnost izražavamo za dodijeljenu
Zahvalnicu našoj Ustanovi, želimo uspjeh u daljem radu i još mnogo
ovakvih jubileja.
Fondacija Udružene žene

Facebook
Twitter
LinkedIn