OBAVJEŠTENJE: PROJEKAT SOCIJALIZACIJA DJECE

JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU raspisao je konkurs za izbor djece ciljnih kategorija za učešće u projektu ” Socijalizacija djece Republike Srpske-2023. godine”.

Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina, a u slučajevima djece sa smetnjama u razvoju do navršenih 18 godna starosti.

Projekat će se realizovati na Crnogorskoj obali u Omladinskom hostelu “Užice” u Bečićima, u periodu od 01.06. do 24.09.2022. godine, u trinaest smjena.

Informacije o ciljnim kategorijama, neophodnoj dokumentaciji za učešće kao i uslove za prijavu na konkurs možete dobiti u kancelarijama FONDA ZA DJEČIJU ZAŠTITU, ulica Kordunaška 2, ili putem njihovog sajta.

Facebook
Twitter
LinkedIn