Ne možemo povećati plate dok Grad ne završi svoj dio

U prostorijama Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Banja Luka održan je sastanak direktora Javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Banja Luka, o nemogućnosti usaglašavanja povećanja plata bez pravnog osnova. Grad ne može usmeno zahtjevati povećanje plata a da se prethodno ne naprave Zakonski preduslovi. Sastanku su prisustvovali: direktor JU Sportski centar “Borik” Nenad Talić, direktorica JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, Jelena Kurtinović, direktorica JU “Turistička organizacija Grada Banja Luka, Dragana Vukliš, rukovodilac Odjeljenja za pravne, opšte i organizacione poslove u JU “Banski dvor, Rajna Plavšić i direktor JU “Centar za razvoj poljoprivrede i sela”, Draško Ilić.✅Na sastanku je dogovoreno da se traži sastanak predstavnika Javnih ustanova i predsjednika njihovih Sindikata sa predstavnicima Grada Banja Luka. Oko rješavanja ove problematike nastupamo jedinstveno.

Facebook
Twitter
LinkedIn