Na Jahorini,održana je dvodnevna edukacija stručnih radnika Centara za socijalni rad

U organizaciji UNICEF-a (Zajednički program Vlade Švajcarske i Ujedinjenih nacija),u Hotelu Vučko na Jahorini,održana je dvodnevna edukacija stručnih radnika Centara za socijalni rad i članova radne grupe u oblasti socijalne i dečije zastite.Osnovni cilj edukacije je primjena modela socijalne zastite koji integriše smanjenje rizika i upravljanje rizicima od nastanka vanrednih situacija.Učešće na edukaciji uzeli su stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka zaposleni na poslovima Socijalnog rada u zajednici u saradnji sa članovima radnih grupa iz sektora socijalne i dečije zaštite u okviru projekta “Smanjenja rizika od katastrofa.

Facebook
Twitter
LinkedIn