Međunarodni dan socijalne pravde

Danas se obilježava Međunarodni dan socijalne pravde koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 2007. godine budući da se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti
među svim zemljama i unutar svake od njih.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti kao i
primjeni ljudskih prava u svim područjima života.

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka trudi se da socijalna pravda bude princip kojim se vodi prilikom obezbjeđivanja jednakog pristupa pravima i uslugama svakom našem korisniku.

Facebook
Twitter
LinkedIn