“Međunarodna sedmica mozga”.

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su posjetili Filozofski fakultet povodom “Međunarodne sedmice mozga”. Predavač Ankica Baković održala je predavanje o neurofeedback metodi
pomoću koje je moguće trajno i jednostavno naučiti mozak da boljefunkcioniše i time smanjiti ili čak potpuno ukloniti sve poteškoće.
Trajanje jednog neurofeedback tretmana je 30-45 minuta, i potrebno jeprovesti namanje 30 treninga kako bi se postigli određeni ciljevi.
Koristi se kod odraslih i kod djece najčešće kod poteškoća u učenju,poremećaja senzorne integracije, mucanja i razvojnih poremećaja.
Svakako se ne koristi samo za poteškoće već je rasprostranjen i kodsportista, muzičara, vojnika.
Trenirajući svoj mozak možemo naučiti kako postati bolja verzija sebe.

Facebook
Twitter
LinkedIn