Konferencija Saveza udruzenja stručnih radnika socijalne djelatnosti izRepublike Srpske

Konferencija Saveza udruzenja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz
Republike Srpske

U toku zavrsna Konferencija “Izrada standardnih operativnih procedura za
zastitu djece u vanrednim situacijama”, kao dio zajednickog programa
“Smanjenja rizika od katastrofa za odrzivi razvoj u BiH” Vlade
Svajcarske

??

 i Ujedinjenih nacija

??

, koja se dogadanja u Banja Luci, u
Administrativnom centru Vlade RS.

Predstavljanje SOP-ova realizovanih u 5 lokalnih zajednica (Prijedor,
Banja Luka, Bijelina, Srebrenica i Trebinje)…

Facebook
Twitter
LinkedIn