Javna tribina Fondacije “Udružene žene”

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka u petak su
učestvovali na javnoj tribini koju je organizovala Fondacija “Udružene
žene”.

Javna tribina pod nazivom “Nije njen izbor-djevojčice nisu roba”
organizovana je u partnerstvu sa Udruženjem Novi put” iz Mostara,
fondacijom “Lara” iz Bijeljine i Udruženjem “Zemlja djece u BiH” iz
Tuzle a povodom obilježavanja 18. oktobra-Evropskog dana borbe protiv
trgovine ljudima.

Učesnicima se obratila i predstavnica naše Ustanove Danijela Mikača,
dipl.soc.radnik, koja je predstavila aktuelnu situaciju u oblasti
trgovine djecom na području Grada Banja Luka.

Cilj same kampanje je podizanje svijesti stručne javnosti o važnosti
proaktivne identifikacije potencijalnih žrtava dječijih i prinudnih
brakova., kao i prepoznavanje ovog fenomena kao oblika kršenja ljudskih
prava.

Facebook
Twitter
LinkedIn