Izrada Politika za očuvanje sigurnosti djeteta

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvuje u razvijanju
dokumenta koji izrađuje Međunarodna organizacija “Save the children” a
koji nosi naziv “Smjernica za izradu Politike za očuvanje sigurnosti
djece u institucijama”.

Ovaj dokument predstavlja mogućnost, da Ustanove iz javnog sektora,
koje rade neposredno sa djecom mogu da izrade sopstvene interne
Politike, odnosno procedure za zaštitu djece od nasilja u različitim
situacijama.

Naša Ustanova je takođe dala svoj doprinos u izradi Politika kojima
ćemo omogućiti da okruženje za djecu učinimo što bezbjednijim i
sigurnijim.

Facebook
Twitter
LinkedIn