Izložba “Preko klika do slika” autorke Dragane Božić

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su posjetili
prvu autorsku izložbu pod nazivom “Preko klika do slika-inkluzivne
vježbe studenata na primjeru zbirke “Klikonogi u doba korone”,
bibliotekarke Dragane Božić.

Izložba je inspirisana radnim listovima studenata Specijalne edukacije
i socijalne rehabilitacije pri Pedagoškom fakultetu Nezavisnog
univerziteta Banja Luka, koji su pokušali da  pjesme, iz zvučne zbirke
“Klikonogi u doba korone”, približe djeci koja iz različitih razloga
(slabovidost, disleksija, daltonizam) nailaze na prepreke i poteškoće
pri čitanju i učenju.

Inkluzivni karakter izložbe ogleda se u audiodeskripciji i legendama na
Brajevom pismu.

Facebook
Twitter
LinkedIn