Imamo pravo na…

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas je u periodu od
12:00-15:00 časova u Domu omladine u saradnji sa partnerskim
organizacijama održala INFO dan.

Razgovarali smo sa sugrađanima o pravima koja mogu ostvariti u našoj
Ustanovi, a koja su im potrebna usljed nekih poteškoća (otežana životna
situacija, bolest, poteškoće u razvoju djece).

Smatramo da je ovo odlična prilika da se govori o osnovnim pravima u
socijalnoj zaštiti, koje kategorije stanovništva imaju pravo na pomoć,
na koji način je mogu dobiti i sve ono što može biti od koristi našim
građanima.

Info danu je prisustvovala i direktorica JU “Centar za socijalni rad”
Banja Luka, Irena Joldžić, koja je govorila o značaju ovakvog dana za
naše građane: “očekujemo da nam se ljudi slobodno obrate i traže pomoć,
a ovi INFO dani su odlična prilika da građani dobiju sve potrebne
informacije”, naglasila je direktorica Centra.

Facebook
Twitter
LinkedIn