I Virtualno je Vitalno

Danas je u prostorijama mjesne zajednice Rosulje, u sklopu projekta “I
virtualno je vitalno” održano predavanje na temu “Šta je mentalno
zdravlje, sa posebnim osvrtom na mentalno zdravlje starih lica”,
predavač Vanja Blaženović, psiholog i psihoterapeut.

Istraživanja su pokazala da je socijalna podrška posebno važna u
starijoj životnoj dobi jer može pomoći u smanjenju stresa te vodi boljem
tjelesnom zdravlju i psihičkoj dobrobiti.

I Virtualno je Vitalno

Facebook
Twitter
LinkedIn