HRANITELJSTVO

U slučajevima najtežih dječijih nevolja, koje se odnose na gubitak roditelja, zanemarivanje ili zlostavljanje od strane roditelja, spriječenosti ili nemogućnosti roditelja da obavljaju svoju roditeljsku ulogu, organ starateljstva koristi zbrinjavanje djece u hraniteljske porodice, kao jedan od oblika zbrinjavanja djece.Ukoliko dijete ima srodnike koji su adekvatni za preuzimanje brige o djetetu, moguće je dijete zbrinuti kod srodnika, prethodno provodeći sve neophodne procedure da bi srodnici dobili status hranitelja. U drugom slučaju postoje hranitelji koji samoinicijativno podnose zahtjev kod organa starateljstva za bavljenjem hraniteljstvom. Motivi hranitelja su različiti, najčešće se odnose na želju za pružanjem toplog doma djetetu koje je bez istog ostalo. Sve češće zahtjev za hraniteljstvo podnose supružnici koji nemaju sopstvenu djecu. Zbog veoma malog broja djece koja su pravno podobna za usvojenje, supružnici svoju potrebu za djetetom iskazuju kroz podnošenje zahtjeva za bavljenje hraniteljstvom i bivaju veoma uspješni hranitelji.Potencijalni hranitelji zakazuju inicijalni razgovor kod nadležnog Centra za socijalni rad, po prijavi svog prebivališta, gdje dobijaju sve informacije vezane za hraniteljstvo i djecu koja se zbrinjavaju u hraniteljske porodice. Tim za hraniteljstvo koristi prvi razgovor sa potencijalnim hraniteljima za dobijanje osnovnih informacija o životu i zdravlju hranitelja. Ukoliko je potencijalni hranitelj nakon završenog inicijalnog razgovora zainteresovan za bavljenje hraniteljstvom, upućuje se da dostavi dokumentaciju koja potkrepljuje zakonom utvrđene uslove za bavljenje hraniteljstvom. Tim za hraniteljstvo vrši niz radnji u cilju utvrđivanja podobnosti potencijalnih hranitelja za bavljenje hraniteljstvom.Nakon procjene o podobnosti potencijalnih hranitelja za sticanje statusa hranitelja, hranitelji prolaze Program pripreme za hraniteljstvo kod nadležnog Centra za socijalni rad. Moguće je dijete zbrinuti u hraniteljsku porodicu odmah nakon procjene o podobnosti za bavljenje hraniteljstvom, dok je hraniteljska porodica dužna da u roku od godinu dana od dana zbrinjavanja djeteta stekne status hraniteljske porodice.Nije nužno da hranitelji imaju bračnog supružnika, niti da sa istim budu u bračnoj zajednici. Takođe, nije neophodno da imaju stalno zaposlenje, ali bi trebali imati izvor prihoda, kako im naknada za hraniteljski rad ne bi bila motiv za bavljenje hraniteljstvom.Tim za hraniteljstvo kontinuirano pruža podršku porodicama za vrijeme boravka djeteta u hraniteljstvu, pored toga, organizovane su i grupe hranitelja koje se sastaju radi vršenja edukacije hranitelja, razmjene iskustava I pružanja međusobne podrške. Hranitelji i djeca zbrinuta u hraniteljsku porodicu imaju pravo na naknadu za zbrinjavanje djeteta i naknadu za hraniteljski rad, koji su definisani rješenjem o zbrinjavanju u hraniteljsku porodicu i ugovorom koji zaključuje Centar za socijalni rad koji zbrinjava dijete i hranitelj.Zbog velike odgovornosti koje hraniteljstvo sa sobom nosi, mnogi se veoma teško odlučuju na preuzimanje brige o djeci. Iz ovog razloga veoma veliki broj djece boravi u instituciji i cijelo svoje djetinjstvo i mladost bude uskraćeno za osjećaj porodičnog pripadanja, topline i ljubavi koje jedna porodica može da mu pruži. Tekst pripremilaBranka Kostadinović, dipl. socijalni radnik

Facebook
Twitter
LinkedIn