Edukacija za hraniteljstvo na Jahorini

Stručni radnici naše Ustanove učestvuju u Stručnoj edukaciji za
potencijalne hraniteljske porodice, koja se održava na Jahorini, u
periodu od 20.06.-23.06.2022. godine.

Predavači-edukatori su zaposlenici JU “Centar za socijalni rad” Banja
Luka Radmila Dašić, Neda Dragić i Snježana Maksimović, koje govore o
kompetenciji hranitelja, porodičnom okruženju i značaju odrastanja u
porodici, kao i o životnim krizama i komunikaciji u porodici.

Napominjemo da je nedavno potpisan Memorandum o saradnji sa
Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, kao i sa nekoliko Centara za
socijalni rad na području Republike Srpske.

Facebook
Twitter
LinkedIn