Dvodnevna obuka u Sarajevu u organizaciji Save the Children-a

Učesnici smo i dvodnevne obuke koju organizuje Međunarodna organizacija
Save the children u Sarajevu, u periodu od 21.06.-23.06.2022. godine.

U pitanju je obuka za primjenu Programa za razvoj socio-emocionalnih
kompetencija djece, gdje će biti predstavljeni ciljevi, sadržaji i način
realizacije samog Programa.

I stručni radnici naše Ustanove dali su svoj doprinos ovoj obuci gdje
su govorili o dječijem razvoju i posljedicama nepovoljnih uslova
odrastanja, kao i o razvijanju socio-emocionalnih kompetencija djece.

Save the Children in North West Balkans

Facebook
Twitter
LinkedIn