Dvodnevna konferencija u Sarajevu

U Sarajevu se održava dvodnevna završna konferencija zajedničkog
programa UN-a i Vlade Švicarske “Smanjenje rizika od katastrofe”.

Konferencija pod nazivom “Put ka unaprijeđenju socijalne zaštite otporne na krize i vanredne situacije u BiH” okuplja predstavnike ministarstava za socijalnu politiku, entiteske uprave civilne zaštite,
koordinatore DRR platformi/centara za socijalni rad iz 10 partnerskih opština, među kojima je i JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka.

Cilj konferencije je sumirati rezultate postignute kroz implementaciju komponente Zajedničkog programa  UN-a i Vlade Švicarske posvećene socijalnoj zaštiti.

Facebook
Twitter
LinkedIn