Donacija od međunarodne organizacije Save the children

Međunarodna organizacija Save the children danas je donirala JU “Centar
za socijalni rad” Banja Luka, materijale za rad sa djecom i roditeljima.
Kao podrška realizaciji aktivnosti, donacija je od velikog značaja za
naše ustanove, Centar za socijalni rad i izdvojenu jednicu, Centar za
porodicu.

Aktivnosti Safer Partnership imaju za cilj izradu internih procedura za
zaštitu djece od nasilja u različitim situacijama.

Ono što je bitno napomenuti ie da je Međunarodna organizacija Save the
children, donatorska organizacija koja podržava rad Centra za socijalni
rad Banja Luka, u okviru dva projekta koja se trenutno implementiraju u
našem Centru:

* ENVISION-primjena programa podrške porodicama
* Safer Partnership-izrada Politika za očuvanje sigurnosti djece u
institucijama

Hvala organizaciji Save the children na donaciji koja će nam puno
značiti u realizaciji aktivnosti sa djecom i roditeljima.

Facebook
Twitter
LinkedIn