Dio smo filma koji govori o Superviziji!

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka  dio su filma koji se odnosi na evaluaciju prve faze projekta “Implementacija supervizije u sistemu socijalne zaštite RS-kroz razvoj cjelokupne prakse”.

Film govori o tome koliko se stručni radnici, posebno u centrima za socijalni rad suočavaju sa velikim brojem korisnika, složenim problemima djece i porodica za koje ne postoje jednostavna rješenja i pristupi.

Projekat se sprovodi u partnerstvu : Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Asocijacije supervizora u BiH i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.

Ono što je bitno pomenuti je da je nastao u saradnji UNICEF-a u Bosni i Herecgovini uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za saradnju i podršku SDC.

Facebook
Twitter
LinkedIn