DIO RUKOVODSTVA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SE ODREKAO PLATE U KORIST RADNIKA

Zbog neusvajanja budžeta Grada Banja Luka za 2021.godinu nije bilo izvjesno da će svi radnici gradskih preduzeća dobiti platu za predhodni mjesec.Naime u nekoliko gradskih preduzeća , što zbog promjenjenih okolnosti poslovanja i zbog uvećanog obima posla , napravila se razlika za isplatu plata za prvi kvartal ove godine u odnosu na isti kvartal 2020. godine. Zakon o budžetskom sistemu u Republici Srpskoj je jasno rekao da ako se ne usvoji budžet tada se vrši privremeno finansiranje. Kako izvršenje budžeta za 2020. godinu nije jednako izvršenju u 2021. godine došlo je do zastoja isplate pojedinih davanja.U JU”Centar za socijalni rad” Banja Luka na stavci redovnog rada nedostajala su sredstva da se svim radnicima isplati plata za mart mjesec. Direktorica, njena zamjenica i šefica računovodstva su se dogovorile i usaglasile prijedlog sa Odjeljenjem za finansije Grada Banja Luka da svim radnicima bude isplaćena plata danas a njihova plata će biti isplaćena nakon što se usvoji budžet Grada za 2021. godinu.See Translation

332 CommentsLikeCommentShare

Facebook
Twitter
LinkedIn