Sastanak sa predstavnica Fondacije “Srpska kuća”

Predstavnici Fondacije ‘Srpska kuća’ uputili su poziv JU “Centar zasocijalni rad” Banja Luka za saradnju i preporuku kojoj porodici jepotrebno izgraditi kuću. Dogovorom  je odlučeno da novu kuće dobijevišečlana porodica Savić koja broji 10 članova (roditelji i 8 djece). Danas smo sa predstavnicima Fondacije ‘Srpska kuća’ i njihovimpartnerima u projektu, Alternativnom televizijom, posjetili porodicuSavić gdje […]

Studijska posjeta studenata druge godine Socijalnog rada

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas je u okviru studijskeprakse posjetilo 12 studenata druge godine Fakulteta političkih naukastudijskog programa Socijalni rad. Ovo je redovna praksa koju Fakultet političkih nauka sprovodi u našojUstanovi a sve sa ciljem da se studenti upoznaju sa organizacijom iradom ustanova socijalne zaštite. Već sljedeće sedmice planirana je posjeta i […]

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa Down sindromom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa Down sindromom, servis centar Dajte nam šansu-Zvjezdice večeras je u tržnom centru Delta planet organizovao manifestaciju pod nazivom “Sa Nama Ne Za Nas”. U sklopu ove manifestacije održana je modna revija u kojoj su učestvovala djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, inkluzivna folklorna grupa KUD “Čajavec” i “Zvjezdica” kao […]

Međunarodni dan socijalnog rada

U prostorijama Fakulteta političkih nauka u Banja Luci danas je organizovan naučni skup povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada i šeste godine postojanja Unije studenata  socijalnograda. Ovogodišnja tema je “Poštovanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje” a pored profesora i studenata obilježavanju su prisutvovali i predstavnici ustanova socijalnog rada. Obilježavanje ovog datuma datira još od 1983. […]

Radionica “Igra iglama i vunom”

Danas je u sklopu projekta I virtualno je vitalno, u mjesnoj zajedniciRosulje održana radionica pod nazivom: “Igre iglama i vunom” koju jevodila Sniježana Benić Tadić. Ova pomalo zaboravljena vještina korisnicama treće životne dobi pomažeda kvalitetno iskoriste svoje slobodno vrijeme ali i da na najboljimogući način naprave interesantne i korisne predmete od vune. Prvi tragovi o […]

SVAKO DIJETE TREBA PORODICU

U Sarajevu je juče započela dvodnevna radionica pod nazivom “Svakodijete treba porodicu”, na kojoj učestvuju i predstavnici JU “Centar zasocijalni rad” Banja Luka. Radionicu za izradu mape puta ka transformaciji institucija socijalnebrige i deinstitucionalizaciji djece, organizuje UNICEF BiH u saradnjisa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom zdravlja isocijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom za rad […]

Radionica ” Reciklaža u službi mašte”

U sklopu projekta I virtualno je vitalno danas je u mjesnoj zajedniciRosulje održana radionica pod nazivom “Reciklaža u službi mašte” koju jevodila Desa Prošić, korisnica programa Zdravo starenje. Korpice za šminku, torbe, cekeri samo su neki od proizvoda koji sunašli mjesto u mnogim domovima. Od alata su potrebne samo makaze,heklačica i strpljenje a nakon izvjesnog […]

OBAVJEŠTENJE: PROJEKAT SOCIJALIZACIJA DJECE

JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU raspisao je konkurs za izbor djece ciljnih kategorija za učešće u projektu ” Socijalizacija djece Republike Srpske-2023. godine”. Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina, a u slučajevima djece sa smetnjama u razvoju do navršenih 18 godna starosti. Projekat će se realizovati na Crnogorskoj obali u Omladinskom […]

Interaktivni sajam zapošljavanja žena

Danas je u sklopu kampanje “Za život žena”, u Domu omladine, održana Panel diskusija na temu: “Prava žena u oblasti rada i zapošljavanja” koju je organizovala Fondacija Udružene žene uz podršku Grada BanjaLuka. Panel diskusija se održavala u sklopu Interaktivnog sajma za ekonomsko osnaživanje žena, na kojem su predstavnice kompanija predstavile svoju kadrovsku politiku poslovanja, […]

Potpisan Protokol o postupanju i saradnji sa institucijama GradaBanja Luka

Danas je u Gradskoj upravi Grada Banja Luka potpisan Protokol o postupanju i saradnji subjekata nadležnih za zaštitu žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Protokol je potpisan sa predstavnicima Grada Banja Luka, Policijskom upravom, Centrom za socijalni rad Banja Luka, Osnovnim sudom, Okružnim javnim tužilaštvom, Domom zdravlja, Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći, […]