Bili smo učesnici edukacije koju organizuje “Krug” 

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka uzeli su učešće
u online seminaru pod nazivom “Granični poremećaj ličnosti u
adolescenciji”.

Dvodnevni seminar bio je u organizaciji Ordinacije za dječiju
psihijatriju i psihoterapiju djece i odraslih “Krug” iz Novog Sada a
autorke su bile dr sci med. Jasminka Marković, specijalista dječije
psihijatrije i dr sci Jelena Srdanović Maraš, specijalista medicinske
psihologije.

Cilj ovog seminara je da se kod profesionalaca koji rade sa mladim
osobama poveća stepen razumjevanja graničnog poremećaja ličnosti u
adolescenciji.

Radeći na edukaciji zaposlenih, otvaramo veće mogućnosti ka boljoj
usluzi našim korisnicima.

Facebook
Twitter
LinkedIn