Završna konferencija povodom predstavljanja rezultata projektaENVISION

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka juče je u hotelu Jelena, uzpodršku Međunarodne organizacije Save the children organizovala Završnukonferenciju predstavljanja rezultata projekta ENVISION-Primjenaprograma podrške porodicama. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Međunarodne organizacijeSave the children, predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalnezaštite RS, predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštituRepublike Srbije, predstavnici Grada Banja Luka, Ombudsman za dječijaprava, UG […]

Program za rad sa mladima-početak radionica

*Radionice se sprovode u okviru projekta “Inicijativa mladića:Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnognasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanje rodnihstereotipa” i Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja oživotnim vještinama na Balkanu”. U saradnji JU Centar za socijalni radBanja Luka i Nova generacija Y+ je priručnik namijenjen edukatorima i edukatorkama koji rade samladima […]

Posjeta studenata Pravnog i Fakulteta političkih nauka

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka juče i danas posjetili sustudenti Pravnog fakulteta i studenti Fakulteta političkih nauka naodsjeku za Socijalni rad. Oko 60 studenata slušalo je predavanja naših stručnih radnika koji sugovorili o ličnim pravima, dužnostima, hraniteljstvu, imovinskimodnosima, zaštiti djece bez roditeljskog staranja i sve to kako izgledau praksi a u okviru predmeta […]

Dani socijalne, porodične i dječije zaštite

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvuju nagodišnjem stručnom skupu Dani socijalne, porodične i dječije zaštitekoji organizuje Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnostiiz Republike Srpske. Tema skupa “U susret novom Porodičnom zakonu” okupila  je veliki brojstručnjaka iz pomenutih oblasti, predstavnike Ministarstva zdravlja isocijalne zaštite, predstavnike OSCE-a, Dječijeg doma Rada Vranješević,Zavoda za lica sa […]

Projekat “Smanjenje rizika od katastrofa”

Centri za socijalni rad su ključni akteri u osnaživanju otpornosti ipripravnosti na katastrofe, najranjivijih i marginalizovanih kategorijadruštva. Samim tim, predstavnici DRR platforme iz Banja Luke i Trebinja juče sugostovali na Radio televiziji Republike Srpske gdje su govorili osistemu zaštite i spasavanja i važnosti saradnje sa civilnom zaštitom asve to u slučajevima elementarne nepogode i druge […]

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka naradionici Postupanje sa žrtvama trgovine ljudima.

Socijalni radnici naše ustanove su ove sedmice učestvovali na radionicipod nazivom Postupanje sa žrtvama trgovine ljudima u državnom referalnommehanizmu koji je MFS-EMMAUS realizovao u okviru projekta: „PROAKTIVANpristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, kojipodržava vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih pravaUSAID/INSPIRE”. Radionica se odvijala po modelu simulacije postupanja u državnomreferalnom mehanizmu za žrtve […]

Projekat “Spremni za školu”

Javna ustanova “Centar za socijalni rad“ Banja Luka odlučila je da pokrene projekat pod nazivom „ Spremni za školu“ u namjeri da obraduje 500 mališana koji su korisnici naše Ustanove. Riječ je odonaciji trenerki i jakni za djecu čiji je razvoj, nerijetko, ometen porodičnim prilikama i teškim uslovima odrastanja. Neka od pomenute djece, nažalost, nikada […]

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka naradionici u Sarajevu

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su uSarajevu učestvovali na radionici na kojoj je prezentovan dokument podnazivom ” Smjernice za provođenje procjene sigurnosnih rizika u svimslučajevima trgovine ljudima kroz standardiziran postupak koji ćeuvažiti i strahove žrtava i osigurati mehanizme za sigurnost i članovauže porodice žrtava trgovine ljudima”. Ministarstvo bezbjednosti, Odsjek za borbu […]

Održana 18. kotlićijada u organizaciji SC “Borik”

Danas je održana 18. kotlićijada u organizaciji Sportska Dvorana Borik. Učestvovalo je 16 takmičarskih ekipa koje su se takmičile u sportskimdisciplinama ali i u pravljenju ribljeg paprikaša. I naša Ustanova je bila dio ovog tradicionalnog druženja.

Posjeta Udruženju “Zajedno”

Juče su predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka zajedno sa socijalnim radnicama Klinike za psihijatriju Banja Luka, posjetili Udruženje “Zajedno”. Ono što je važno napomenuti je da se samozajedničkom saradnjom i razmjenom iskustava može doći do kvalitetnijih i efikasnijih rezultata.