7. Konferencija socijalnog rada

 Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, danas putem
Zoom aplikacije, učestvuju u VII godišnjoj Konferenciji socijalnog rada
sa međunarodnim učešćem pod nazivom: ” Aktivacijski modeli-korisnička
perspektiva” koju organizuje Savez socijalnih radnika i drugih stručnih
radnika socijalne djelatnosti u BiH.

 Cilj konferencije je da se na jednom mjestu pruži prilika relevantnim
stručnjacima da podijele različita teorijska i praktična iskustva a koja
su u vezi sa sistemima socijalne zaštite.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn