16.03.2020

OBAVJEŠTENJE:

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka do daljnjeg neće primati stranke. Svi građani koji trebaju ostvariti prava iz oblasti socijalne zaštite to mogu na sljedeći način:
1. Podnijeti zahtjev putem pošte
2. Podnijeti zahtjev putem maila: csrbl@blic.net
3. Pozvati na telefon: 051/348 515, 051/348 510
4. za prava iz oblasti dječije zaštite ( dječiji dodatak, materinski dodatak, oprema za novorođenčad, porodiljska bolovanja) zvati na telefon: 051/ 498 078
Svi obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na našoj zvaničnoj internet stranici
www.csrbl.org

Facebook
Twitter
LinkedIn