12.08.2020.

Humanitarna organizacija Partner započela je projekat “Socijalnim uslugama do kvalitetnijeg života” od 01.08.2020.Zainteresovani kandidati mogu da se obrate direktno u oraganizaciju Partner kako bi ih uključili u obuku te im kasnije obezbjedili zaposlenje.Sve potrebene informacije možete dobiti lično u HO Partner ili na oglasnoj tabli JU “Centra za socijalni rad” Banjaluka.

Facebook
Twitter
LinkedIn