09.09.2021

Данас је у Министарству породице, омладине и спорта одржан први консултативни састанак радне групе за израду Нацрта закона о алиментационом фонду. Центар за социјални рад Бања Лука директно учествује у креирању нацрта закона са другим релевантним институцијама и организацијама. У претходном периоду Министарство породице, омладине и спорта обрадило је бројне иницијативе и дописе којима се тражи формирање алиментационог фонда у Републици Српској, којим би се успоставио механизам који гарантује исплату за издржавање дјетета у случају када родитељ који не врши родитељско право одбија или не може да испуни своју законску обавезу, која је утврђена извршном исправом. Из тог разлога, покренуте су консултације у циљу стварања формално-правних претпоставки за функционисање Алиментационог фонда, те је формирана Радна група која ће припремити Нацрт закона о алиментационом фонду. На састанку су презентовани досадашњи напори и иницијативе за доношење овог закона, као и рјешења и искуства земаља у региону и земаља чланица Еврпске Уније које имају посебне законе којима је уређена ова област. Такође, договорене су даље активности на изради поменутог закона.Надамо се да ћемо дати значајан допринос доношењу овако важног закона који ће ријешити животна питања и права малишана чији родитељи занемарују обавезе издржавања своје дјеце

Facebook
Twitter
LinkedIn